BRZI KONTAKT

vl. Ivan Mihaljević
dipl.ing prometa

Zagreb, Savski Gaj V put br.5
fax: 01 6529-200
GSM: 091 6551-764

Dijarez 3M — dijamantno rezanje betona i bušenje betona

Dijarez 3M - dijamantno rezanje betona i bušenje betona

Dijamantno rezanje betona, asfalta, kamena i bušenje betona, cigle dijamantnim krunama moguće je primjeniti prilikom svih vrsta rekonstrukcija, nadogradnji i rušenja. Moguće je rušiti cijele objekte ili samo pojedine konstrukcijske dijelove.

Dijamantno bušenje i rezanje radi se tamo gdje je potrebna preciznost, brzina i kvaliteta presjeka. Radovi se izvode bez vibracija i oštećenja okolnih konstrukcija.