BRZI KONTAKT

vl. Ivan Mihaljević
dipl.ing prometa

Zagreb, Savski Gaj V put br.5
fax: 01 6529-200
GSM: 091 6551-764

BUŠENJE BETONA

Nudimo usluge bušenja betona, kamena, asfalta, cigle i slično dijamantnim krunama. Usluge se najčešće koriste prilikom bušenja otvora za instalacije vode, plina, kanalizacije i ventilacije. Moguće je bušiti rupe promjera 6 do 402 milimetra a dubina rupe može iznositi i preko 2 metra.
Rupe se buše bušilicama pogonjenim običnom ili trofaznom strujom ovisno o veličini promjera. Dijamantne krune se hlade vodom a radovi se odvijaju bez vibracija i prašine.

Također nudimo usluge bušenja cigle i sličnih materijala bušilicom koja ne koristi vodu za hlađenje dijamantnih kruna te se ne radi pomoćna rupa za pričvršćenje alata na zid. Ta vrsta alata najčešće se koristi u potpuno uređenim prostorima. Radovi se odvijaju bez vibracija također bez prašine a bušilica je pogonjena običnom strujom.